Jak wyznaczać sobie cele treningowe?

Początek stycznia to zwykle wysyp noworocznych postanowień. Stawiając sobie nowe wyzwania, warto pamiętać, że nasze cele powinny być „SMART”. Specific (konkretne) Measurable (mierzalne) Ambitious (ambitne) Realistic (realistyczne) Time-bound (określone w czasie) Co to oznacza? Konkretne: Cel powinien być precyzyjny. Zastanów się, co dokładnie chcesz osiągnąć. Mierzalne: Musisz umieć jasno powiedzieć …